01 Oca 2018

Zar

Alana gönderilen oyuncular taş halde beklerler. Yetkililer sırayla oyuncuların stonesini açıp zar attırırlar. Elenen oyuncuyu .kill komutuyla elerler. Son kişi kill’lendiğinde ise otomatikman ödül çantasına düşer ve Güvenli Alan’a gönderilir.

 

//Ultima Online Club

[plevel 4]
zaryap

[Function zaryap]
serv.allclients sysmessage @38,1,1 [Yarisma Duyuru]
serv.allclients sysmessage @0790,1,1 Zar Turnuvasi Katilimlari Baslamistir.
serv.allclients sysmessage @0790,1,1 Katilimlar 5 Dakika Sonra Biticektir.
src.newitem i_zar_gate
new.p //GATENİN AÇILACAĞI YER

[itemdef i_zar_gate]
id i_moongate_blue
type t_zargate
name Zar Gate

on=@create
var.katilimzarr=0
color 07d3
timer 300
timerf 10,serv.allclients sysmessage @50,1,1 Duyuru: Zar Yarismasi vardir.Katilmak icin safede’ki gateyi kullaniniz.
timerf 60,serv.allclients sysmessage @50,1,1 Yarisma Duyuru: Zar yarismasina katilabilmek icin Son 4 Dk.
timerf 120,serv.allclients sysmessage @50,1,1 Yarisma Duyuru: Zar yarismasina katilabilmek icin Son 3 Dk.
timerf 180,serv.allclients sysmessage @50,1,1 Yarisma Duyuru: Zar yarismasina katilabilmek icin Son 2 Dk
timerf 240,serv.allclients sysmessage @50,1,1 Yarisma Duyuru: Zar yarismasina katilabilmek icin Son 1 Dk
timerf 270,serv.allclients sysmessage @50,1,1 Yarisma Duyuru: Zar yarismasina katilabilmek icin Son 30 sn
timerf 299,serv.allclients sysmessage @50,1,1 Yarisma Duyuru: Zar yarisi Katilimlari Sona Ermistir!

on=@click
message @38,,1 [Zar Turnuvasi]
message @0790,,1 [<eval <var.katilimzarr>> Kisi Katildi ]
message @0796,1,1 <eval ((<timer>%86400)%3600)/60> Dakika <eval ((<timer>%86400)%3600)%60)/60> Saniye
return 1

on=@step
src.sysmessage @0790,1,1 Cift Tiklayin.
return 1

on=@dclick
IF ( <DISTANCE> < 4 )
src.sdialog d_zar_katilim
return 1
else
src.sysmessage @0790,,1 Yeterince Yakin Degilsiniz.
return 1
endif

on=@timer
serv.allclients nightsight 1
serv.allclients sysmessage @50,1,1 Katilimlar Sona Ermistir.Zar Yarismasi Baslamistir. Butun yarismacilara basarilar dileriz.
remove

[events e_zar]
on=@logout
timerf 30,oyundandustum

on=@login
src.timerf clear

//src.go safe alan
//var.katilimzarr +=-1
//src.resurrect
//src.stone 0
//src.events +//SAFE EVENTİ
//src.events -e_zar

on=@itemdclick
if (<act.baseid> == i_backpack) || (<act.baseid> == i_deed_animal) || (<act.baseid> == i_binek_deed) || (<act.baseid> == i_deed_randommount1) || (<act.baseid> == i_egg_ostard_olgun)
src.sysmessage @2028 [ <act.name> ] Bu bolgede kullanilmaz..
return 1
endif

on=@death
if (<eval <var.katilimzarr>> > 3)
src.sysmessage @0790,,1 Elendiniz.
serv.allclients sysmessage @50,1,1 <src.name> Zar yarismasindan elendi.
hits <str>
go safe alan
stone 0
var.katilimzarr <eval <var.katilimzarr>-1>
src.events +//SAFE EVENTİ
src.events -e_zar
return 1
endif

if (<eval <var.katilimzarr>> = 3)
serv.allclients sysmessage @50,1,1 <src.name> Zar yarismasindan elendi.
hits <str>
go safe alan
stone 0
var.katilimzarr <eval <var.katilimzarr>-1>
src.events -e_zar
src.events +//SAFE EVENTİ
return 1
elif (<eval <var.katilimzarr>> = 2)
serv.allclients sysmessage @50,1,1 <src.name> Zar yarismasindan elendi.
hits <str>
go safe alan
var.katilimzarr <eval <var.katilimzarr>-1>
src.events -e_zar
src.events +//SAFE EVENTİ
return 1
elif (<eval <var.katilimzarr>> = 1)
src.sysmessage @0790,,1 Tebrikler ! Yarisma 1.si oldunuz.
serv.allclients sysmessage @50,1,1 Zar Turnuvasini “<name>” kazandi !
hits <str>
go safe alan
stone 0
VAR.LASTWINNER4=<src>
var.katilimzarr <eval <var.katilimzarr>-1>
newitem // VERİLECEK ÖDÜL
new.bounce
src.events -e_zar
endif
return 1

on=@click
message @033 [ Zar Turnuvasi ]
message @07a1 <name>
return 1

on=@attack
skill fail
action -1
return 1

on=@itempickup_ground
src.sysmessage @2028 Yarismadayken bunu yapamassiniz!
return 1

on=@skillstart
if (<action> == id(skill_hiding)) || (<action> == skill_hiding) || (<action> == id(skill_stealth)) || (<action> == skill_stealth)
src.sysmessage @2028 Yarismadayken bunu yapamassiniz!
skill fail
return 1
endif

on=@spellcast
if (<src.account.plevel> == 1)
src.sysmessage @2028 Yarismadayken bunu yapamassiniz!
f_fizzle
return 1
endif

[dialog d_zar_katilim]
20, 20
nomove
PAGE 1
resizepic 100 3 9500 281 365
resizepic 105 10 2620 270 350
gumppic 205 100 9000
gumppic 150 130 072
dtext 170 50 49 Zar Yarismasina Katilim
button 160 255 07d 07e 1 0 1
timerf 10,dialogclose d_zar_katilim

[dialog d_zar_katilim button]

ONBUTTON=0
RETURN 1

ONBUTTON=1

IF (<src.ISNEARTYPE t_zargate 3>)
forchars 20
if (<memoryfindtype.memory_ipet>)
if (<memoryfindtype.memory_ipet.link>==<src.uid>)
src.sysmessage @0790,,1 Etrafta binegin varken yarismaya katilamazsiniz..
return 1
endif
endif
endfor

if (<src.account.plevel> > 1)
src.sysmessage @0790,1,1 Stafflar Yarismalara Katilamaz.
return 1
endif

if (<src.findlayer.25.uid>)
src.sysmessage @0790,1,1 Altinizda binek varken Katilamazsiniz.
return 1
endif

if (<src.hits> < <src.str>)
src.sysmessage @0790,1,1 Yaraliyken Yarismaya Katilamazsiniz.
return 1
endif

if (<src.findid.i_rune_poison>)
src.sysmessage @0790,1,1 Uzerinizde poison varken yarismaya Katilamazsiniz.
return 1
endif

src.events +e_zar
var.katilimzarr +=1
src.stone
src.findid.i_rune_reactive_armor.remove
src.findid.i_rune_bless.remove
src.hits <src.str>
src.stam <src.dex>
DORAND 8
src.go // OYUNCULARIN GİDECEĞİ YERLER
src.go // OYUNCULARIN GİDECEĞİ YERLER
src.go // OYUNCULARIN GİDECEĞİ YERLER
src.go // OYUNCULARIN GİDECEĞİ YERLER
src.go // OYUNCULARIN GİDECEĞİ YERLER
src.go // OYUNCULARIN GİDECEĞİ YERLER
src.go // OYUNCULARIN GİDECEĞİ YERLER
src.go // OYUNCULARIN GİDECEĞİ YERLER
enddo

src.events -//SAFE EVENTİ
serv.allclients sysmessage @50,1,1 <src.name> Yarismaya Katildi.Toplam Yarismaci Sayisi: <eval <var.katilimzarr>>
return 1
else
src.sysmessage @0790,,1 Yeterince Yakin Degilsiniz.
return 1
endif

[function zaroldur]
forplayers 6111
if (<isevent.e_zar>)
hits 0
endif
endfor
return 1

[function oyundandustum]
src.hits 0
src.stone 0
src.invis 0

[typedef t_zargate]

[eof]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir